Autori

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU
magdalena.kvasnicova@stuba.sk

doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU
jana.pohanicova@stuba.sk

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU
pavol.pauliny@stuba.sk

Ing. arch. Dušan Ferianc ml., PhD.
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
Fakulta architektúry STU
dusan_ferianc@stuba.sk

doc. Ing. arch. Jarmila Lalková, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU
jarmila.lalkova@stuba.sk

Ing. arch. Michal Valúšek
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
Fakulta architektúry STU
michal.valusek@stuba.sk

Ing. arch. Róbert Erdélyi
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU
qerdelyi@stuba.sk

Mgr. Peter Buday
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU
budaypet@gmail.com

Martin Žilinčík
Mário Regec
Ondrej Virág
študenti 5. ročníka Fakulty architektúry STU