Autori

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita

doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita
jana.pohanicova@stuba.sk

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita
pavol.pauliny@stuba.sk

Ing. arch. Dušan Ferianc ml., PhD.
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita

doc. Ing. arch. Jara Lalková, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita

Ing. arch. Michal Valúšek
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita

Ing. arch. Róbert Erdélyi
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita

Mgr. Peter Buday
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita

Martin Žilinčík
študent 5. ročníka Fakulty architektúry STU

Mário Regec
študent 5. ročníka Fakulty architektúry STU

Ondrej Virág
študent 5. ročníka Fakulty architektúry STU