Autori a tiráž

prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
lubica.vitkova@stuba.sk

Mgr. art. Katarína Zbudilová
Ústav dizajnu
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
katarina.zbudilova@stuba.sk

Ing. arch. František Dorko
Ústav interiéru a výstavníctva
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
frantisek.dorko@stuba.sk

prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
Ústav interiéru a výstavníctva
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
veronika.kotradyova@stuba.sk

Ing. arch. Katarína Lauková Zajíčková
Ústav interiéru a výstavníctva
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
katarina.zajickova@stuba.sk

Mgr. art. Ondrej Dóci
Ústav dizajnu
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
ondrej.doci@stuba.sk 

doc. Ing. Peter Olah, ArtD.
Ústav dizajnu
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
peter.olah@stuba.sk

Mgr. art. Miroslav Truben
Ústav dizajnu
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
miroslav.truben@stuba.sk

Mgr. art. Tibor Antony
Ústav dizajnu
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
tibor.antony@stuba.sk

Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD.
Ústav dizajnu
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
zuzana.turlikova@stuba.sk

Mgr. art. Zuzana Pergerová
Ústav dizajnu
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
zuzana.pergerova@stuba.sk

Mgr. art. Soňa Otiepková
Ústav dizajnu
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
sona.otiepkova@stuba.sk