Autori a tiráž

Ing. Michal Brašeň, ArtD.
Ústav dizajnu
Fakulta architektúry STU v Bratislave
michal.brasen@stuba.sk

Ing. arch. Irena Dorotjaková
Fakulta architektúry STU v Bratislave
dorotjakova@fa.stuba.sk

Ing. arch. Ing. Martin Dubiny
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Fakulta architektúry STU v Bratislave
martin.dubiny@stuba.sk

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU v Bratislave
pavel.gregor@stuba.sk

Ing. arch. Nina Chochrunová
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
nina.chochrunova@stuba.sk

doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
Ústav výtvarnej tvorby a multimédií
Fakulta architektúry STU v Bratislave
viera.joklova@stuba.sk

Ing. arch. Kristína Kalašová
Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU v Bratislave
kristina.kalasova@stuba.sk

Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
katarina.kristianova@stuba.sk

Ing. arch. Andrea Lacková
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
andrea.lackova@stuba.sk

Ing. arch. Ján Legény
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
jan.legeny@stuba.sk

Bc. Lucia Papierniková
Fakulta architektúry STU v Bratislave
xpapiernikova@stuba.sk

Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
katarina.smatanova@stuba.sk

Ing. arch. Ján Urban
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
jan.urban@stuba.sk

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
lubica.vitkova@stuba.sk