Autori a tiráž

doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry STU v Bratislave
zuzana.ceresnova@stuba.sk

Ing. arch. Irena Dorotjaková
Fakulta architektúry STU v Bratislave
dorotjakova@fa.stuba.sk

Ing. Katarína Gécová, PhD.
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
katarina.gecova@stuba.sk

Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.
Ústav interiéru a výstavníctva
Fakulta architektúry STU v Bratislave
peter.mazalan@stuba.sk

Mgr. Katarína Ondrušová
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU v Bratislave
katarina.ondrusova@stuba.sk

Ing. arch. Eva Putrová, PhD.
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
eva.putrova@stuba.sk