Autori a tiráž

Ing. arch. Irena Dorotjaková
Fakulta architektúry STU v Bratislave
dorotjakova@fa.stuba.sk

Ing. arch. Martin Dubiny
Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU v Bratislave
martin.dubiny@stuba.sk

Ing. arch. Jana Fečkaninová
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry STU v Bratislave
jana.feckaninova@stuba.sk

Mgr. art. Lívia Kožušková
Ústav dizajnu
Fakulta architektúry STU v Bratislave
liviakozuch@gmail.com

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU v Bratislave
pavol.pauliny@stuba.sk

Mgr. Danica Šoltésová, PhD.
Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU v Bratislave
danica.soltesova@stuba.sk