Autori a tiráž

Dipl. arch. Cecilie Anderson, PhD.
Škola architektúry v Bergene
norskoca@bas.org

Ing. arch. Irena Dorotjaková
Fakulta architektúry STU v Bratislave
dorotjakova@fa.stuba.sk

Mgr. art. Paulina Ebringerová
Ústav výtvarnej tvorby a multimédií
Fakulta architektúry STU v Bratislave
paulina.ebringerova@stuba.sk

Ing. arch. Mirwais Fazli
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
mirwais.fazli@stuba.sk

doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
Ústav interiéru a výstavníctva
Fakulta architektúry STU v Bratislave
kotradyova@fa.stuba.sk

Mag. arch. Ing. arch. Robert Löfller
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry STU v Bratislave
robert.loffler@stuba.sk

prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry STU v Bratislave
vladimír.simkovic@stuba.sk

Ing. arch. Tomáš Tholt
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry STU v Bratislave
tomas.tholt@stuba.sk

Mgr. art. Martin Uhrík,. PhD.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
martin.uhrik@stuba.sk

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
tibor.varga@stuba.sk

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Fakulta architektúry STU v Bratislave
lubica.vitková@stuba.sk

Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Fakulta architektúry STU v Bratislave
eva.vojtekova@stuba.sk

prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel Dr. h.c.
Fakulta architektúry ČVUT v Prahe
zzavrel@fa.cvut.cz