Autori a tiráž

Ing. arch. Nina Bartošová, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU v Bratislave
bartosova@fa.stuba.sk

Ing. arch. Irena Dorotjaková
Fakulta architektúry STU v Bratislave
dorotjakova@fa.stuba.sk

Ing. arch. Alexandra Dubovcová
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
dubovcova@fa.stuba.sk

Bc. Marián Duda
Fakulta architektúry STU v Bratislave
xdudam@stuba.sk

Ing. arch. Karol Görner
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
karol.gorner@stuba.sk

Ing. arch. Pavlína Kolcunová
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
pavlina.kolcunova@gmail.com

Ing. arch. Peter Lényi
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry STU v Bratislave
peter.lenyi@gmail.com

Ing. arch. Mgr. art. Ondrej Kurek
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry STU v Bratislave
kurek.ondrej@gmail.com

Bc. Jakub Mikula
Fakulta architektúry STU v Bratislave
xmikulaj2@stuba.sk

prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Ústav stavebníctva a architektúry
Slovenská akadémia vied v Bratislave
usarmoro@savba.sk

Ing. arch. Laura Pastoreková
Ústav stavebníctva a architektúry
Slovenská akadémia vied v Bratislave
laura.pastorekova@savba.sk

Ing. arch. Ján Sekan
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
sekan.jan@gmail.com

doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry STU v Bratislave
alexander.schleicher@stuba.sk