Autori a tiráž

Mgr. art. Dominika Belanská
Jedlé mesto, o. z., Bratislava
ultra.belanska@gmail.com

Ing. Miriam Heinrichová, PhD.
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
miriam.heinrichova@stuba.sk

Boglárka Ivanegová, B.A.
Jedlé mesto, o. z., Bratislava
boglarka@nastreche.sk

Bc. Pavla Kilnarová
Fakulta architektury VUT, Brno
info@mojenamesti.com

Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
kovac@fa.stuba.sk

Ing. arch. Evgeniia Kuznetcova
Fakulta architektury VUT, Brno
info@mojenamesti.com

Ing. arch. Ján Legény, PhD.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
jan.legeny@stuba.sk

Bc. Ivana Lelkes
Fakulta architektury VUT, Brno
info@mojenamesti.com

Ing. arch. Zora Pauliniová
Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS), Bratislava
kalka@pdcs.sk

Ing. Tamara Reháčková, PhD.
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
tamara.rehackova@stuba.sk

Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
kristianova@fa.stuba.sk

Bc. Kristián Škoda
Fakulta architektury VUT, Brno
info@mojenamesti.com

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
robert_spacek@stuba.sk

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
vitkova@fa.stuba.sk

Ing. arch. Michal Veselý
Fakulta architektury VUT, Brno
info@mojenamesti.com

Mgr. Mária Žuffová, MA
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), Bratislava
zuffova@governance.sk