Autori a tiráž

Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
silvia.basova@stuba.sk

Bc. Ľubica Balogová
Fakulta architektúry STU v Bratislave
xbaloghoval@stuba.sk

doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
belcakova@fa.stuba.sk

Ing. arch. Štefan Bekeš
Ing. arch. Karol Görner
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
karol.gorner@stuba.sk

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
bohumil.kovac@stuba.sk

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU v Bratislave
magdalena.kvasnicova@stuba.sk

Ing. Zuzana Pšenáková
Katedra krajinnej ekológie
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
zuzanoocka@gmail.com

Bc. Michal Ráchela
Fakulta architektúry STU v Bratislave
xrachelam@stuba.sk