Autori a tiráž

doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
belcakova@fa.stuba.sk

doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry STU v Bratislave
danica.koncekova@stuba.sk

doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
Ústav interiéru a výstavníctva
Fakulta architektúry STU v Bratislave
veronika.kotradyova@stuba.sk

Ing. arch. Gellért Ostrozánsky
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry STU v Bratislave
gellert.ostrozansky@stuba.sk

Ing. arch. Daniel Prekop
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
daniel.prekop@post.sk

doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry STU v Bratislave
lea.rollova@stuba.sk

Ing. arch. Eva Rusňáková
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry STU v Bratislave
ewa.rusnakova@gmail.com

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
robert.spacek@stuba.sk

Bc. Martin Kohaut
Fakulta architektúry STU v Bratislave
xkohautm@stuba.sk