Autori a tiráž

Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU
silvia.basova@stuba.sk

Ing. arch. Matúš Grega-Jakub
Fakulta architektúry STU
xgregajakubm@stuba.sk

Ing. arch. Ján Legény
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU
jan.legeny@stuba.sk

doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU
jana.pohanicova@stuba.sk

Ing. arch. Marián Potočár
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU
marian.potocar@stuba.sk

RNDr. Tamara Reháčková, PhD.
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Fakulta architektúry STU
rehackova@fa.stuba.sk

Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU
katarina.voskova@stuba.sk

Ing. arch. Nikola Winková
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU
nikola.winkova@stuba.sk