Hľadanie nových typov bývania

Andrea Bacová

ZHRNUTIE

Tento článok je k dispozícii iba v nemčine, bez zhrnutia.

Kľúčové slová: Baba, bývanie, česká avantgarda, moderna, nové formy, Praha, sídlisko