Hľadanie nových typov bývania

Andrea Bacová

ZHRNUTIE

Tento článok je k dispozícii iba v nemčine, bez zhrnutia.

Kľúčové slová: nové formy, Praha, Baba, moderna, česká avantgarda, bývanie, sídlisko