Hľadanie nových typov bývania

Andrea Bacová

ZHRNUTIE

Tento článok je k dispozícii iba v nemčine, bez zhrnutia.

Kľúčové slová: Praha, moderna, bývanie, sídlisko, nové formy, Baba, česká avantgarda