Architektúra a technológia trojrozmernej projekcie

Pavol Mikulíček

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: divadlo, technológie, kino, 3D projekcia, architektúra, IMAX