Editoriál

Henrieta Moravčíková

Architektonický výskum v kultúrnej periférii, jeho témy, metódy, ale aj jeho dosah, charakterizujú isté špecifiká. Prostredie kultúrnej periférie poskytuje bádateľom v oblasti umenia situáciu, v ktorej síce nevznikajú univerzálne trendy, ale kde sa pod vplyvom rozmanitých často protichodných tendencií a vplyvov generujú jedinečné lokálne javy dopĺňajúce a vyvažujúce centrálnu produkciu. Vývoj v ostatných desaťročiach dokonca naznačuje, že periférne umelecké situácie čoraz […]