ZHRNUTIE Príspevok je pokusom o reflexiu a vizualizáciu celoživotného diela zakladateľov slovenskej urbanistickej školy stále aktívnych profesorov Alexyho, Kavana a Trnkusa. Reaguje na výstavu 3 PROFESORI ARCHITEKTI URBANISTI VYSTAVUJÚ VÝBER Z DIELA (1965-1995) v priestoroch foyeru Fakulty architektúry v Bratislave. Expozícia dokumentuje kľúčové etapy tridsaťročnej spolupráce týchto tvorcov, počas ktorej získali úspechy v medzinárodných i celoštátnych […]