Architektúru možno definovať ako umenie skladať rôznorodé prvky a zosúladiť rôznorodé, často protichodné požiadavky do harmonického (priestorového) celku. Táto definícia architektúry patrí medzi moje obľúbené. Veľmi osobne vystihuje, s akým typom problému sa architekt stretáva a čo je jednou z jeho hlavných úloh. Rôznorodé prvky, či už je to individuálna požiadavka investora, typológia, alebo fyzikálne […]

V pamäti mi ostal výrok staršieho pána na jednej z pražských konferencií: „… architektúra je slušně řečeno děfka…“ Hoc sa o architektúre nahovorilo nemálo a pár pamätných vyjadrení dokonca dokázalo architektúru rozdeliť na medzníky, výrok toho pána z publika, ktorého siluetu tmavomodrého saka zdobili dlhé šediny, ma núti klásť si nekonečné otázky poslania, prezentácie, zmyslu […]