ZHRNUTIE Impulzom pre tento text bolo dlhodobé pozorovanie a presvedčenie,  že človekom vytvorená časť prostredia, v ktorom žijeme stráca identitu.  Novopostavené je vo väčšine priemer z priemeru, oprostené od akejkoľvek ambície experimentovať. Staré mizne a keď už nie je rovno búrané, tak sa naň aspoň zabúda. Koolhasov text Generické mesto, vydaný v rámci knihy S,M,L,XL, […]

ZHRNUTIE Po zmene politického režimu na Slovensku v roku 1989 sa zmenili aj podmienky pre vznik nových priestorov pre kultúru. Kým predtým bola ich hlavným iniciátorom štátna moc, po tomto roku vedúcu úlohu prevzali súkromné nezávislé skupiny. Najčastejším spôsobom vysporiadania sa s problematikou svojho priestoru sa stala adaptácia nevyužívaných industriálnych/športových/dopravných stavieb. Štúdia opisuje tento jav […]