Editoriál

Jana Pohaničová

Internacionalizácia vedy, interdisciplinárny výskum a medzinárodná spolupráca patria k základným predpokladom úspešnosti blížiaceho sa akreditačného procesu väčšiny našich univerzít a vysokých škôl. Dobrým signálom pre FAD STU je v tomto smere aj fakt, že už od roku 2019 vychádza náš vedecký časopis ALFA po novom – online, a od nového kalendárneho roku 2021 iba v anglickej verzii. […]

Predstavenie novej publikácie o architektúre verejnosti sa zvykne nazývať aj sviatkom architektúry. A je len príznačné, že tento sviatok pripravili renomovaní historici architektúry, Jana Pohaničová a Matúš Dulla, ktorí 6. októbra 2014 v predvečer 145. výročia narodenia Michala Milana Harminca „uviedli do života“ knihu Michal Milan Harminc (1869 – 1964) – Architekt dvoch storočí. O […]