Rok 2007 sa stal prelomom v dejinách civilizácie – po prvýkrát v histórii ľudstva počet obyvateľov miest prevýšil počet tých, čo žijú na vidieku. Urbanizácia ešte nikdy nenapredovala takým tempom ako v súčasnosti, a stále sa zrýchľuje. Mesto je odjakživa považované za najkomplexnejšie fyzické vyjadrenie politických, ekonomických, kultúrnych a ekologických ašpirácií/možností tej-ktorej civilizácie. Dramatické zmeny […]