Možno konštatovať, že istý druh „firemného bývania” sa datuje do obdobia praveku. Človek žil kočovným spôsobom života, presúval sa so svojím domovom a majetkom za zdrojom obživy. Či už to bola zver, alebo kvalitnejšie poľnohospodárske podmienky. Ľudia sa združovali do menších alebo väčších celkov, aby boli obranyschopnejší. Neskôr si ľudia osady zakladali v oblastiach s […]