Priestor. Jazyk. Text. Znak. Architektúra je myslenie v priestore. Najpríznačnejším znakom architektúry je priestor; s ním nevyhnutne spojený čas, pohyb, obraz. O plynutí – trvaní – o zastavenom čase, o ustavičnom pohybe, o priestore v pohybe. Priestory sú statické alebo sa nám len zdajú statické? Prebieha v nich život, prechádzajú, žijú v nich ľudia alebo […]