Kniha Industriál očami odborníkov/pamätníkov autoriek Niny Bartošovej a Kataríny Haberlandovej, ktorá vyšla v roku 2016 vo Vydavateľstve STU v slovensko-anglickom vydaní, poskytuje reflexiu súčasnej tendencie vývoja ochrany industriálnych objektov v Bratislave. Autorky tejto publikácie, ktorú môžeme nazvať ojedinelou, sa venujú problematike priemyselného dedičstva dlhodobo. Ich prehľad v domácej a zahraničnej literatúre je v tomto smere […]

Bratislava v 19. storočí, keď ešte bola známa ako Pressburg, Prešporok alebo Pozsony prešla zásadnými historickým zmenami sociálno-ekonomického, národno-politického, vedecko-technického a kultúrneho rázu. Od neskorého feudalizmu nastal historický prelom k modernej dobe. Na rozdiel od hektického vývoja v 20. storočí, zmeny postupovali pomaly a tak pokračovali až do vypuknutia prvej svetovej vojny. Preto sa tiež […]

Nové srdce Bratislavy

Marianna Volná

A je to tak dobre. Nebyť malých dejín, naše bytie na tomto svete by bolo pravdepodobne len akýmisi kulisami pre udalostí, projekty a hoc i stavby, o ktorých sa neskôr rozpráva ako o dejinách formujúcich podobu súčasnosti. Možno by to nebolo málo. Taká predstava však súčasne ľaká odignorovaním života (malých dejín). Veľké dejiny, celkom prirodzene, […]

ZHRNUTIE Online mapovanie mesta obyvateľmi môže významne prispieť k tvorbe lepších verejných priestorov založených na faktoch. A to najmä preto, že obyvatelia, ako každodenní užívatelia mesta, dokážu najpresnejšie identifikovať svoje potreby v ňom. Samospráva by im mala naslúchať, keďže sú jej jedinými klientmi. Tento príspevok chce na príklade Bratislavy, konkrétne Magistrátu Hlavného mesta, území mestskej […]

ZHRNUTIE Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna. Pre zobrazenie celého článku v slovenčine kliknite na .pdf vpravo dole.

ZHRNUTIE Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna. Pre zobrazenie celého článku v slovenčine kliknite na .pdf vpravo dole.

ZHRNUTIE Pre oblasť urbanistického výskumu je jednou z fundamentálnych tém problematika koridorov – prepojení: ciest, osí, bulvárov, ulíc… Práve im sa venovala osobitná pozornosť v priebehu dejín stavby miest. Koridory – cesty, ulice, dynamické  prvky hmotovo-priestorovej štruktúry, predovšetkým tie ťažiskové, predstavujú základnú kostru ich rozvoja. Boli a sú integrálnou  súčasťou urbanistických teórii, vizionárskych koncepcii, modelov rozvoja miest, […]

ZHRNUTIE Autorka štúdie analyzuje pôsobenie trojice architektov – urbanistov Tibora Alexyho, Jána Kavana a Filipa Trnkusa v kontexte dobového diania. Upozorňuje na obrovský vplyv ich diela na domáce prostredie, kde determinovali výskum, výučbu aj praktickú tvorbu v oblasti urbanizmu. Poukazuje rovnako aj na medzinárodný presah ich pôsobenia v súvislosti s veľkými urbanistickými súťažami druhej polovice šesťdesiatych rokov minulého storočia. […]

Budova YMCA v Bratislave

Magdalena Kvasnicová

ZHRNUTIE Budova YMCA,  od roku 2005 národná kultúrna pamiatka, je bývalým sídlom svetového mládežníckeho hnutia YMCA (The Yong Mens Christian Association – Združenie mladých kresťanských mužov) v Československu. Pozoruhodná architektúra, zaujímavá a bohatá minulosť, intenzívne využívanie budovy, ale aj nevyjasnené vlastnícke vzťahy, vyvolávajú otázky, aká bude jej budúcnosť. Od roku 2008 je správcom budovy Nadácia […]