ZHRNUTIE Štúdia sa zaoberá veľkým požiarom veže bratislavského dómu, ktorý vypukol po údere blesku 12. júna 1833, pričom následne došlo k celkovej deštrukcii vežovej helmice (strechy) a oheň ohrozil nielen ďalšie časti chrámu a budovy nachádzajúce sa v jeho okolí, ale prakticky celé mesto Prešporok. V článku exaktne a detailne rekonštruujeme priebeh požiaru a z dosiaľ nepublikovaných archívnych materiálov osvetľujeme […]