Domy potrebujú otrokov

Stanislav Števo

ZHRNUTIE Článok sa zaoberá energetickou stránkou moderných domov – bývania v kontexte celkového hodnotenia životného cyklu. Opisuje mnohé mylné predstavy energetického a ekologického hodnotenia budov, ktoré spolu s lacnými fosílnymi palivami – „energetickými otrokmi“ viedli k vzniku súčasného neudržateľného štandardu bývania. Na mnohých príkladoch demonštruje nezmyselnú špirálu plytvania, ktorú požiadavky našich domov roztáčajú.  Druhá časť článku sa venuje […]