Pole predstavuje pomerne frekventovaný pojem architektonického jazyka. Jeho výskyt a použitie je širokospektrálne a ponúka zaujímavé interpretácie a prepojenia. Texty mnohých teoretikov odkazujú priamo alebo nepriamo na skúmaný fenomén. Problematika je aktuálna najmä vo vzťahu k súčasným architektonickým konceptom, kde sa teória polí premieta do nástroja architektonického navrhovania. Práca sa snaží vytvoriť všeobsiahly obraz architektonického […]