ZHRNUTIE Rýchly rast urbanizácie sa stal výzvou pre vedu vo väčšine krajín po celom svete. Téma urbanizácie v Afganistane a najmä v Kábule je nová, ale v poslednej dobe získala veľkú pozornosť na národnej i medzinárodnej úrovni. Enormne rýchla urbanizácia považovaná za jednu z najväčších prekážok, ktoré bránia procesu dosiahnutia udržateľnej budúcnosti a navyše to blokuje realizáciu […]