ZHRNUTIE Slovo „Hra” sa nám prirodzene spája s deťmi. Je základom emočnej pohody a duševného zdravia dieťaťa. Má priamy vplyv na jeho vyvážený vývin, či už po psychickej alebo fyzickej stránke. Hra je v živote človeka natoľko dôležitá, že ju Úrad najvyššieho komisára OSN pre ľudské práva uznal ako najdôležitejšiu primárnu potrebu každého dieťaťa. Deti sa vďaka hre […]