Z vývoja klasickej školy urbanizmu na Slovensku

Peter Kardoš