• Hľadať v čísle

Články

Ing. Michal Brašeň, ArtD. Ústav dizajnu Fakulta architektúry STU v Bratislave michal.brasen@stuba.sk Ing. arch. Irena Dorotjaková Fakulta architektúry STU v Bratislave dorotjakova@fa.stuba.sk Ing. arch. Ing. Martin Dubiny Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb Fakulta architektúry STU v Bratislave martin.dubiny@stuba.sk prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok Fakulta […]

Abstrakty článkov tohto čísla sú dostupné len v anglickom jazyku. Pre ich zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Priestorová a funkčná adaptabilita viacúčelových športových zariadení Ing. arch. Martin Hudec, PhD. Zmena životného štýlu a iné ekonomické a sociálne faktory prispievajú k zmene nárokov na šport a športové stavby. Prispôsobenie sa podmienkam vytvoreným nárokmi používateľov, prevádzkovateľov alebo nárokom mesta či obce je konceptom udržateľnej architektúry. Jedným z nástrojov je adaptácia stavieb na viacúčelové športové zariadenia. Prvá časť práce predstavuje stručnú […]

Slovenská národná galéria, okrem tradičných odborov výtvarného umenia akými sú maliarstvo, grafika, či sochárstvo, zastrešuje aj architektúru, ktorú približuje verejnosti ako časť viacodborových umeleckých, historických, či tematických expozícií,  alebo ako komplexných expozícií osobností, či ako vybraný segment diela konkrétneho architekta. Špecifikom architektúry je priestor a hrá v ňom rolu hmota, svetlo, kompozícia, konštrukcie, koncept, ale aj spoločensko-historický […]