Zoznam absolventov

Pre zobrazenie tohto obsahu kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: 1950-2006, architektúra, urbanizmus, dizajn, plánovanie, konštrukcie, absolventi