Zodpovednosť architekta a zodpovednosť Fakulty architektúry

Lumír Lýsek

ZHRNUTIE

Majstrovské dielo architektúry vzniká krok za krokom predovšetkým podľa návrhu architekta a potom fyzickou prácou. V súčasnej dobe navrhovaná architektúra nie je iba koordinovanou prácou, ale spája talent s ochotou a zručnosťami. Je to tiež právna zmluva vo vzťahu k investorovi a dodávateľovi. Absolventi FA STU by mali byť na takúto úlohu a zodpovednosť pripravení.

Kľúčové slová: úloha, zodpovednosť, architekt, majstrovstvo, FA STU, absolvent