Zloženie riadiacich a výkonných orgánov Fakulty architektúry STU v Bratislave

Bohumil Kováč

Pre zobrazenie dokumentu kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: FA STU, riadiacie orgány, výkonné orgány, mená