Zloženie riadiacich a výkonných orgánov Fakulty architektúry STU v Bratislave

Bohumil Kováč

Pre zobrazenie dokumentu kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: výkonné orgány, mená, FA STU, riadiacie orgány