Zlínské nadstandardní vily Vladimíra Karfíka

Pavel Novák

ZHRNUTIE

Vladimír Karfík navrhol a postavil vily na vysokej úrovni pre Baťových vrcholových manažérov. Tieto 4 vily navrhnuté počas vojny sa líšia svojou architektonickou formou. Ak porovnáme ich dispozíciu, môžeme vidieť, že sú v zásade takmer rovnaké. Stavba každej z víl trvala kvôli veľkosti, zložitosti a atypickým prvkom viac ako 2 roky, čo bolo v Zlíne veľmi neobvyklé. Všetky štyri vily boli vyhlásené za kultúrne pamiatky Českej republiky.

Kľúčové slová: Zlín, vily, nadštandard, vrcholový manažment, Baťa, kultúrne pamiatky