Zlín nepostavený: Nerealizované projekty Vladimíra Karfíka pre firmu Baťa

Ladislava Horňáková

ZHRNUTIE

Funkcionalistická medzivojnová architektúra v Zlíne bola vždy spojená s firmou Baťa a jej požiadavkami, úzko súvisiacimi s rozvíjajúcim sa mestom. Nerealizované architektonické diela v Zlíne, ktoré navrhli významní českí architekti ako František Lydie Gahura, Vladimír Karfík, Miroslav Lorenc, Jozef Gočár, Jan Víšek, Otto Rothmayer, Josef Havlíček, Bohuslav Fuchs, Jiří Voženílek, Josef Štepánek, Kamil Roškot, Vladimír Uklein , František Cubr, Zdeněk Pokorný a ďalší sú v archívoch väčšinou zabudnutí a nezmieňujú sa o nich ani samotní architekti. Niekoľko návrhov Vladimíra Karfíka zostalo čiastočne realizovaných alebo nerealizovaných. Z pohľadu realizovaných stavebných konštrukcií spoločnosti je to len malá časť jeho práce, ale je veľmi dôležitá pre získanie celkoého obrazu o jeho časoch v Zlíne.

Kľúčové slová: funkcionalizmus, Vladimír Karfík, Baťa, nerealizované projekty, Zlín, českí architekti, medzivojnová architektúra