Zhrnutie ťažiskových názorových okruhov prezentovaných na vedecko-pedagogickej konferencii venovanej výuke na FA STU

Maroš Finka

ZHRNUTIE

Vedecko-vzdelávacia konferencia na Fakulte architektúry STU v Bratislave priniesla rôzne názory, ale účastníci väčšinou neposkytli priamu odpoveď na najdôležitejšie otázky týkajúce sa budúcnosti fakulty. Organizačná štruktúra bola považovaná za menej dôležitú ako problémy typu vzdelávania, učebných osnov a študijných programov.