Zasklené átriá a pasáže

Eva Vojteková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: atrium, baldachýn, pasáž, sklo, strecha