Zakomponovanie slnečných kolektorov do architektonických návrhov obytných budov

Mária Budiaková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: obytné budovy, solárne obytné komplexy, architektúra, tvar, slnečné kolektory