Začlenenie aspektov územného plánovania do metodiky hodnotenia udržateľnosti energetických systémov založenej na DEA

Tomasz Nitkiewicz

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné. Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: udržateľnosť, manažment, hodnotenie, územné plánovanie, metodika, energetické systémy, rozvoj udržateľnej energie, DEA