Pamiatková ochrana historických centier

Norbert Dvorčák

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: nová funkcia, pamiatková ochrana, historické centrá