Za neznámou modernou: Cesty francúzskych architektov do Zlína

Alena Kubová-Gauché

ZHRNUTIE

V roku 1935 vyšlo v časopise l’Architecture d’Aujourd’hui niekoľko článkov o architektúre. Jedným z článkov je „Malebná cesta po strednej Európe“. Praha, Viedeň, Bratislava, Budapešť a hlavne Zlín. „Racionálna a vysoko funkčná architektúra“ prekvapuje. Zlín je konkrétnym príkladom, je to holistický koncept nového priemyselného mesta. Týka sa to vzájomného vzťahu medzi výrobou, bývaním a rekreáciou. Ďalším dôležitým aspektom je rýchlosť realizácie. A samozrejme typizácia. V roku 1947 bola v Prahe otvorená oficiálna výstava francúzskej architektúry. Bola pozvaná skupina architektov a záujem Le Corbusiera, obdiv Perreta a ďalších architektov francúzskej skupiny neboli iba zdvorilými odpoveďami na pozvanie z československej strany, ale oveľa viac – uznaním určitého konceptu architektúry na príklade Zlína.

Kľúčové slová: typizácia, moderna, Le Corbusier, priemyselné mesto, Zlín, Perret, výstava, funkcionalizmus