Vzťahy medzi dizajnérom, používateľom a produktom

Martin Turzík

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: užívateľské rozhranie, produkt, dizajn zameraný na používateľa, profilovanie používateľa, návrhár, užívateľ, vzťah