Vzostup a úpadok priemyslu v strednej a východnej Európe

Daniela Gindlová

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: Európa, územné plánovanie, priemysel, recenzia, komparatívna štúdia, kniha, územný rozvoj