Vzdelávacia činnosť

Ľudovít Petránsky

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: vývoj, činnosti, akreditované štúdium, prijímanie, vzdelávanie, organizácia štúdia, doktorandské štúdium