Vzdelávacia činnosť

Ľudovít Petránsky

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: akreditované štúdium, prijímanie, vzdelávanie, organizácia štúdia, doktorandské štúdium, vývoj, činnosti