Vzdelávacia činnosť

Ľudovít Petránsky

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: vzdelávanie, doktorandské štúdium, vývoj, činnosti, akreditované štúdium, prijímanie, organizácia štúdia