Význam priestorovej a časovej dimenzie mestskej krajiny pre jej transformáciu

Florin Žigrai

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné. Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: mestská krajina, priestorová dimenzia, časová dimenzia, transformácia