Význam prezentácie a interpretácie pamiatok v súčasnom svete

Jana Galajdová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: pamiatky, dizertačná práca, súčasnosť, interpretácia, prezentácia, význam