Vývojové trajektórie spoločného výskumného priestoru v strednej a juhovýchodnej Európe v oblasti priestorového rozvoja

Maroš Finka

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné. Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: Európa, priestorový rozvoj, trajektórie rozvoja, výskumný priestor