Vývoj výrobních území v Brně po roce 1990

Jiří Palacký

ZHRNUTIE

Cieľom dizertačnej práce je nájsť riešenie na dočasne zničené mesto Brno v Českej republike. Na základe zhromaždených a pravidelne aktualizovaných geografických údajov z výskumu uskutočňovaného v bývalých priemyselných areáloch v Brne, hľadá miestne trendy a analyzuje ich. Pomocou štúdia medzinárodných riešení pre tieto oblasti stanovuje metódy a spôsoby, ako s nimi zaobchádzať. Výsledky budú zobrazené na konkrétnych návrhoch projektov pod vedením PhD. študenta so stručným popisom a komentármi k aplikovanej teórii a metódam.

Kľúčové slová: vývoj, trendy, výrobný areál, Brno