Vývoj a uplatnenie vegetačných prvkov v historickom urbánnom priestore

Monika Lachmannová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: vegetačné zložky, verejný priestor, historický mestský priestor