Využitie prírodných prvkov pre zobytnenie sídiel

Pavel Lichard, Marcel Ceccato, Ľubica Lešinská

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: mesto, vegetácia, vidiek, prírodné prvky, reliéf, detail, obytnosť, voda