Využitie prírodných prvkov pre zobytnenie sídiel

Ľubica Lešinská, Marcel Ceccato, Pavel Lichard

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: detail, mesto, obytnosť, prírodné prvky, reliéf, vegetácia, vidiek, voda