Využitie prírodných prvkov pre zobytnenie sídiel

Ľubica Lešinská, Pavel Lichard, Marcel Ceccato

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: reliéf, detail, obytnosť, voda, mesto, vegetácia, vidiek, prírodné prvky