Využitie prírodných prvkov pre zobytnenie sídiel

Ľubica Lešinská, Pavel Lichard, Marcel Ceccato

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: mesto, vegetácia, vidiek, detail, voda, prírodné prvky, reliéf, obytnosť