Využitie netradičných zdrojov energie pri architektonickom návrhu

Agnesa Iringová, Dagmar Lavrinčíková

ZHRNUTIE

Tento článok skúma niektoré metódy obnoviteľných zdrojov energie pre Slovensko – solárna energia, vodná energia, veterná energia, biomasa, geotermálna energia. Využívanie geotermálnych vôd z architektonického hľadiska, riešenia tepelných čerpadiel využívajúcich zemské teplo a pod., využitie nekonvenčných energetických zdrojov a ich aplikácia v nízkoenergetických objektoch. Energetická účinnosť cenovo dostupných domov sa musí nevyhnutne opierať o základnejšie prístupy k navrhovaniu a výstavbe. Opatrenie na aktívne využitie alternatívnych zdrojov spolupracuje vo veľkej miere priestorovo s výstavbou domu. Pasívne využitie prírodného zdroja energie má potom priamy a podstatný vplyv na dispozíciu domu, jeho kubické zloženie a všeobecné koncepčné riešenie.

Kľúčové slová: alternatívne zdroje energie, Slovensko, netradičné zdroje energie, architektonický návrh, obnoviteľné zdroje energie